Om mig/About me 

Jag är konstfotograf och använder ofta mig själv som modell när jag gestaltar upplevelser, känslor, drömmar och stämningar. För att lyfta bilderna från en strikt personlig till en mer abstrakt nivå arbetar jag inte sällan med sagolika och surrealistiska element. Min förhoppning är dessutom att dessa imaginära inslag ska stimulera betraktarens fantasi, kreativitet, lust och förmåga att tänka i nya banor. Jag hoppas också att de ska innehålla element av igenkänning och därmed kunna inspirera till bearbetning av egna upplevelser och erfarenheter. Vissa av mina bilder kanske "bara" lockar fram ett skratt - och det är gott så!

Bildbehandlingen är en lika viktig del av mitt arbete som fotograferandet. Många av mina bilder består av flera fotografier som jag har kombinerat samman och redigerat på olika sätt i Photoshop. Jag skapar även bilder som är en kombination av mina egna fotografier och AI-genererat material.

 

In English:

I am a fine art photographer and mainly use myself as a model for illustrating situations, feelings, dreams and moods that I think many of us can relate to. In order to lift my images from a strictly personal to a more abstract level I often work with fantastic and surrealistic elements. I hope that these imaginary elements will stimulate the viewer’s fantasy, creativity, desire and ability to think outside the box. It is also my hope that my work contains elements of recognition that inspires self reflection. Some of my images may "only" elicit a laugh - well, that makes me happy too!

To me, image editing is just as important as taking the picture. Many of my images consist of two or several photographies that I have combined and edited in different ways in Photoshop. I also create images that are a combination of my own photographs and AI-generated material.

 

CV

Born in 1965. Based in Lund, southern Sweden.

 

Utbildning/training:

Digital bildbehandling/Digital Image Editing, Jönköping University, Sweden, 2014

 

Jurybedömda utställningar/Juried exhibitions:

Juried Autumn Exhibition at Galleri Fågel, Sweden,  Oct 27–Nov 25 2018 
Juried Autumn Exhibition, Romele Art Hall, Sweden, August 31-September 8 2019
Juried Autumn Exhibition, Galleri Hultman, Sweden, October 12-December 11, 2019

Juried Autumn Exhibition, Romele Art Hall, Sweden, August 29-September 6 2019

Juried Member Exhibition, Swedish Artists Association, Olofström, Sweden, October 2-24 2021

Juried Exhibition Kalmar Photo Art, Galleri Persona, Kalmar, Sweden, 10-19 december 2021 

Juried Summer Exhibition, Nordic Art Agency, Malmö, Sweden, June 3 juni–August 21, 2022

Juried Autumn Exhibition, Sigtuna Kulturförening (Sigtuna Cultural Association), Märsta, Sweden, October 1–29, 2022

 

 

Andra utställningar/Other exhibitions:

Reflections, 2015, joint exhibition with landscape photographer Niklas Storm, NevaBooks fotogalleri, Rimforsa, Sweden. https://www.nevabooks.com/sv/evenemang/tidigare-evenemang/fotoutstallning-reflections.html 

Art exhibition with Pia Tham (drawings) och Jens Wollinger (sculptures), Annexet, Mölle, Sweden, June 15-21, 2019

Beddinge Art Week, Galleri Fågel, Sweden June 23-30, 2019

Galleriets fotografer/Gallery photographers, Galleri Fågel, Sweden, September 28-October 12, 2019

5 fotografer/5 photographers, Kronohäktet, Ängelholm, Sweden, March 7-18, 2020

Fotoplanket, Hembygdsparken, Ängelholm, August 14-15, 2020

Foto i Romele, Romele Konsthall, Dörröd, Sweden, May 1-23, 2021

Sommarutställning/Summer exhibition, Galleri Isietio, Klagstorp, July 3-August 8, 2021

7 x konst på Mästers/7 x Art at Mästers Galleri, Svaneholm, Sweden October 8-10, 2021

Skurupsbygdens konstrunda/Art in and around Skurup, Rydsgårdshus, Rydsgård, Sweden, April 15-18 2022

5 fotografer/5 Photographers, Mästers Galleri, Svaneholm, Sweden, May 20-22, 2022

Naturligt/Natural, Mästers Galleri, Svaneholm, Sweden, June 4-12 2022

Konst i det gröna, Svenska Konstnärsförbundet Region Syd (Swedish Artists Association Region South), Bjärred, Sweden, July 2, 2022

Allhelgonasalongen (All Saints Art Salon), Allegården, Hjärnarp, November 5–6, 2022

Skurupsbygdens konstrunda (Art in and around Skurup), April 7-10 2023, Mästers Galleri, Svaneholm/HansaLogen, Skurup

Konstutställning på Bränneriet, Harlösa/Art Exhibition at the old brewery, Harlösa, May 18-21, 2023

 

Annat/additional information:

Member of Swedish Artists Association Svenska Konstnärsförbundet