Om mig/About me 

Med kamera, bildredigeringsverktyg, AI-program och ibland även pensel och färgtuber skapar jag mina bilder.

Främst illustrerar jag stämningar, känslor och situationer som påverkat och präglat mig, och som jag tror att många betraktare kan känna igen sig i.

Jag använder ofta mig själv som modell, och för att lyfta bilderna från en strikt personlig nivå arbetar jag gärna med symboler, sagolika och surrealistiska detaljer. Min förhoppning är att bilderna kan stimulera betraktarens fantasi, kreativitet, lust och förmåga att tänka i nya banor. Vissa kan dock ”bara” vara ämnade för en stunds stilla kontemplation. En och annan hoppas jag kan locka fram ett leende.

”Basmaterialet” i mina bilder är mina egna fotografier. En del är endast lätt redigerade (främst i Photoshop). Andra är en kombination av två eller flera fotografier via olika digitala tekniker. Ibland kompletteras de med detaljer som jag genererat via AI-program. Och min tredje teknik är att låta AI-program omtolka mina bilder. Dessa omtolkningar redigerar jag sedan mer eller mindre, eller använder till nya bildkombinationer som ibland kompletteras med handmålade detaljer.

 

In English:

A camera, image editors, AI image generators  – and sometimes also paint and brushes – are the tools I use to create my art.

I am mainly drawn to illustrating moods, feelings and situations that have influenced and left their mark on me during my years on Earth, and that I believe many viewers can identify with.

I often use myself as a model in my imagery, and I work with symbolism, fairytale elements and surreal details to elevate my images from a strictly personal level to something of more general human interest. It is my hope that my work will stimulate the viewer's imagination, creativity, desire and ability to think outside the box, although some of my creations may purely be intended for a moment of quiet contemplation. Or to elicit a smile.

The raw material for my creations are my own photographs. Some are only lightly edited (mainly in Photoshop). Others are a combination of two or more photographs via different digital techniques. Sometimes they are supplemented with details that I generated via AI programs. And yet some are the result of letting AI image generators reinterpret my images. I then edit these reinterpretations – some only slightly, others more radically – or I use them for new image fusions that are sometimes supplemented with hand-painted details.

 

CV

Born in 1965. Based in Lund, southern Sweden.

 

Utbildning/training:

Digital bildbehandling/Digital Image Editing, Jönköping University, Sweden, 2014

Jurybedömda utställningar/Juried exhibitions:

Juried Autumn Exhibition at Galleri Fågel, Sweden,  Oct 27–Nov 25 2018 
Juried Autumn Exhibition, Romele Art Hall, Sweden, August 31-September 8 2019
Juried Autumn Exhibition, Galleri Hultman, Sweden, October 12-December 11, 2019

Juried Autumn Exhibition, Romele Art Hall, Sweden, August 29-September 6 2019

Juried Member Exhibition, Swedish Artists Association, Olofström, Sweden, October 2-24 2021

Juried Exhibition Kalmar Photo Art, Galleri Persona, Kalmar, Sweden, 10-19 december 2021 

Juried Summer Exhibition, Nordic Art Agency, Malmö, Sweden, June 3 juni–August 21, 2022

Juried Autumn Exhibition, Sigtuna Kulturförening (Sigtuna Cultural Association), Märsta, Sweden, October 1–29, 2022

Andra utställningar/Other exhibitions:

Reflections, 2015, joint exhibition with landscape photographer Niklas Storm, NevaBooks fotogalleri, Rimforsa, Sweden. https://www.nevabooks.com/sv/evenemang/tidigare-evenemang/fotoutstallning-reflections.html 

Art exhibition with Pia Tham (drawings) och Jens Wollinger (sculptures), Annexet, Mölle, Sweden, June 15-21, 2019

Beddinge Art Week, Galleri Fågel, Sweden June 23-30, 2019

Galleriets fotografer/Gallery photographers, Galleri Fågel, Sweden, September 28-October 12, 2019

5 fotografer/5 photographers, Kronohäktet, Ängelholm, Sweden, March 7-18, 2020

Fotoplanket, Hembygdsparken, Ängelholm, August 14-15, 2020

Foto i Romele, Romele Konsthall, Dörröd, Sweden, May 1-23, 2021

Sommarutställning/Summer exhibition, Galleri Isietio, Klagstorp, July 3-August 8, 2021

7 x konst på Mästers/7 x Art at Mästers Galleri, Svaneholm, Sweden October 8-10, 2021

Skurupsbygdens konstrunda/Art in and around Skurup, Rydsgårdshus, Rydsgård, Sweden, April 15-18 2022

5 fotografer/5 Photographers, Mästers Galleri, Svaneholm, Sweden, May 20-22, 2022

Naturligt/Natural, Mästers Galleri, Svaneholm, Sweden, June 4-12 2022

Konst i det gröna, Svenska Konstnärsförbundet Region Syd (Swedish Artists Association Region South), Bjärred, Sweden, July 2, 2022

Allhelgonasalongen (All Saints Art Salon), Allegården, Hjärnarp, November 5–6, 2022

Skurupsbygdens konstrunda (Art in and around Skurup), April 7-10 2023, Mästers Galleri, Svaneholm/HansaLogen, Skurup

Konstutställning på Bränneriet, Harlösa/Art Exhibition at the old brewery, Harlösa, May 18-21, 2023

 

Annat/additional information:

Member of Swedish Artists Association Svenska Konstnärsförbundet